Dit formulier kunt u mailen (d.m.v. kopiŽren) naar: info@vanthogeland.nl of per post naar:

PUPBEMIDDELING

AANMELDINGSFORMULIER

Naam/namen:..............................................................................................................................

Geboortedatum:.............................................................................................................................

Adres:.............................................................................................................................................

Postcode:.............................................   Woonplaats:....................................................................

Telefoonnummer:..........................................................................................................................

Emailadres:...................................................................................................................................

Wij willen graag in aanmerking komen voor een pup van Zarka

Ik ben/wij zijn op zoek naar een: teef / reu *

Ik heb/wij hebben een voorkeur voor de vachtkleur: zwart-bruin / zwart / grauw / geen voorkeur *

Ik wil /wij willen de pup graag in / vanaf de volgende periode hebben: ................(maand) / ...........(jaar)

Ik wil/wij willen de volgende cursussen met de hond gaan doen: puppy / gehoorzaamheid / behendigheid / flyball / speuren /  apporteren /  obedience / doggydancing /  IPO / geen *

Ik woon/wij wonen in een: flat / appartement / eengezinswoning / vrijstaand *

Ik ben/wij zijn overdag ....... uur van huis

Ik ben/wij zijn in aanraking gekomen met de kennel van 't Hogeland via:.......................................................................................................

Ik heb / wij hebben ons aangemeld bij meerdere fokkers voor pupbemiddeling: ja / nee* Indien ja, bij welke fokkers heeft u zich aangemeld?...............................................................................

Ik heb/wij hebben voor de Oudduitse Herdershond gekozen en vind(en) dat dit ras goed bij mij/ons past omdat:...................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

Ik verklaar/wij verklaren akkoord te gaan met het verplichte Heup- en Ellebogenonderzoek indien ik/wij in aanmerking kom/komen voor een pup. Tevens verklaar ik/verklaren wij ervan op de hoogte te zijn dat ik/wij op bezoek moet(en) zijn geweest voordat de aanmelding definitief wordt. Alsmede verkaar ik/verklaren wij dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum:.....-.....-............... Te:.................................................... Handtekening:....................................

Omdat het welzijn van de Oudduitse Herdershond bij ons voorop staat, behouden wij ons het recht voor om te weigeren uw verzoek tot pupbemiddeling in behandeling te nemen, indien wij van mening zijn dat de omstandigheden voor de pup niet voldoende zullen zijn.

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Gerda en Grieko Smit, Hornsterweg 1, 9967 TB Eenrum